Preloader
Taxpol | Prywatność

Nasze biura

Adresy, godziny otwarcia:

Zach. Londyn – Greenford

Biuro internetowe – E-Biuro

Opinie

  • Mariola on OpinieTak jestem bardzo zadowolona i polecam wszystkim z korzystan…
  • Yuliya on OpinieWspólpracujemy już kilka lat. Z całego serca mogę polecić Ta…
  • Slawomir on OpinieJestem zadowolony z usług tej firmy. Polecam!!!
  • Bogdan on OpinieJestem klientem tego biura od kilku lat i niezmiennie jestem…
  • Ewa on OpinieKorzystam z usług biura 3 lata, zawsze szybko, rzetelnie, ws…
  • domitr on OpinieSerdeczne dzięki za pomoc w rozliczeniu. Szczególne dla Pani…
  • Tomek on OpinieFirma super polecam wszystkim, miła i profesionalna obsługa,…
  • Tomek on OpinieSuper firma, polecam wszystkim, miła obsługa, otrzymałem cze…

Polityka Prywatności Klientów

Taxpol Ltd jako Administrator danych swoich Klientów dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Klientów i bardzo poważnie traktuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji, którymi dysponuje.

Definicje

Serwis – grupa stron internetowych w domenie taxpol.ltd.uk poprzez którą prezentuje i wykonuje swe usługi firma Taxpol Ltd;
Klient – Osoba, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług firmy Taxpol Ltd;
Taxpol Ltd – Firma prowadząca usługi o charakterze rachunkowo-księgowym i doradczym z siedzibą w Londynie, zarejestrowana w Companies House w 2007 roku pod numerem: 06438663.
Administrator – podmiot lub osoba decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych Klientów firmy Taxpol Ltd jest Taxpol Ltd, a osobą wyznaczoną do wszelkich działań adinistracyjnych jest Artur Paprotny. Kontakt: admin@taxpol.ltd.uk

Jakie dane Klientów przetwarzamy

Taxpol Ltd jest biurem księgowym, dlatego dane, które pozyskujemy od naszych Klientów są szczegółowe, a ich zakres zależy od rodzaju usługi jaki wykonujemy. W zależności od sytuacji (usługi) pobierane i przetwarzane są następujące dane:

1) W celach kontaktowych:
– Imię i nazwisko;
– Adres email;
– Numer telefonu.

2) Do rozliczeń self-employed (krok 1):
– Imię i nazwisko;
– Adres email;
– Numer telefonu;
– Forma zatrudnienia;
– Przychód z prowadzonej działalności;
– Suma kosztów prowadzenia działalności;
– Wynagrodzenie pracownicze (opcja).

3) Do zwrotów podatku z P60/P45 (krok 1):
– Imię i nazwisko;
– Adres email;
– Numer telefonu;
– Forma zatrudnienia.

4) W komentarzach:
– Imię i nazwisko;
– Adres email;
– Data urodzenia.

Wykaz danych, które pobierane są w dalszych krokach, a także na rzecz innych, świadczonych przez nas usług, możemy udostępnić wyłącznie naszym Klientom na specjalne żadanie. Nie podajemy ich do publicznej wiadomości ze względów bezpieczeństwa.

Jeśli jesteś naszym Klientem i chcesz wiedzieć jakie informacje o Tobie przechowujemy skontaktuj się z nami na email: admin@taxpol.ltd.uk

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe

Dane osobowe Klientów pobierane i przetwarzane są w następujących celach:
– W celu komunikacji z Klientem;
– W celu wykonania usługi;
– W celu przekazania danych odpowiednim podmiotom, niezbędnch do wykonania danej usługi. Np. w przypadku rozliczeń podatkowych dane osobowe Klienta przekazywane są do Brytyjskiego Urzędu Skarbowego (HMRC), w przypadku spraw zwiazanych z zasiłkami do lokalnych jednostek władzy samorządowej, a w przypadku pisemnych referencji na prośbę Klienta do agencji mieszkaniowych;
– W celach archiwalnych i sprawozdawczych, wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (money laundering);
– W celach archiwalnych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
– W celach informacyjno-marketingowych, głównie w formie telefonicznych wiadomości tekstowych (SMS) wysyłanych wyłącznie do wyselekcjonowanych Klientów w ścisłym powiązaniu z realizowanymi dla nich usługami. Np. Klient, w imieniu którego Taxpol Ltd sporządził rozliczenie podatkowe może otrzymać w kolejnym roku SMS z powiadomieniem o rozpoczęciu nowego roku podatkowego lub ofercie promocyjnej związanej z rozliczeniem podatkowym;
– W celu opublikowania komentarza, aby zweryfikować, czy osoba komentująca jest rzeczywiście Klientem Taxpol Ltd.

Od kogo pozyskujemy dane osobowe

Taxpol Ltd nie pozyskuje danych osobowych ze źródeł zewnętrznych, tj. od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą. Taxpol Ltd przetwarza wyłącznie te dane, które Klient podaje samodzielnie i dobrowolnie w celu nawiązania kontaktu, skorzystania z usług lub opublikowania opinii na stronie Serwisu. Taxpol Ltd może pozyskać dane osobowe z innych źródeł wyłącznie na życzenie lub za wyraźnym przyzwoleniem Klienta.

Komu możemy przekazać dane osobowe i kto ma do nich dostęp

Taxpol Ltd nie przekazuje danych osobowych swoich Klientów żadnym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów ściśle związanych z wykonywanymi usługami i koniecznymi do ich realizacji, oraz ewentualnym upoważnionych podmiotom (instytucjom) kontrolnym na odpowiednie żądanie.

W związku z wykonywanymi usługami dane osobowe Klientów są lub mogą być przekazywane następującym podmiotom:
– Do Brytyjskiego Urzędu Skarbowego (HMRC) – w przypadku rozliczeń podatkowych i zwrotów podatku z P60/P45;
– Jednostkom lokalnej władzy samorządowej (cauncils) – w przypadku spraw związanych z zasiłkami;
– Do agencji mieszkaniowych – w przypadku pisemnych referencji na prośbę Klienta;

Do danych osobowych Klientów mają dostęp pracownicy Taxpol Ltd administratorzy oprogramowania TaxCalc oraz administratorzy Google (Usługa Google Suite z aplikacjami: Poczta, Dysk, Formularze, Kalendarz).

Gdzie przechowywane są dane osobowe Klientów

Dane osobowe Klientów przechowywane i przetwarzane są w następujących miejscach:
1) Na serwerach Google (poprzez usługę Google Suite z aplikacjami);
2) Na serwerach oprogramowania TaxCalc;
3) W pamięci tymczasowej komputerów i innych urządzeń biurowych wyłącznie na czas niektórych czynności przetwarzania danych, np. podczas drukowania, skanowania, obliczeń pomocniczych, etc.

Jak zabezpieczone są dane osobowe Klientów

Dane osobowe przechowywane i przetwarzane na serwerach Google oraz TaxCalc są zaszyfrowane, a dostęp do oprogramowania jest chroniony odpowiednim hasłem (w przypadku Google dwuetapowo). Przetwarzanie danych dokonywane jest wyłącznie na stacjonarnych urządzeniach biurowych Taxpol Ltd i zarejestrowane urządzeniach mobilnych Taxpol Ltd. Systemy operacyjne urządzeń są na bierząco aktualizowane i chronione programem antywirusowym. Nie zezwalamy na dostęp do danych osobowych z urządzeń prywatnych oraz poprzez sieci publiczne. Logowania do systemów są okresowo kontrolowane przez Administratora.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Klientów

Dane osobowe Klientóa są przetwarzane przez Taxpol Ltd przez okres świadczenia usługi, a następnie przechowywane przez okres 10 lat, na wypadek działań kontrolnych upoważnionych podmiotów (np. HMRC) lub ewentualnych roszczeń Klientów związanych z usługą.

W okresie przechowywania dane sa zaszyfrowane, a dostęp do nich ograniczony. Pracownicy Taxpolu tracą dostęp do danych starszych niz 6 lat.

Na życzenie Klienta okres przechowywania danych osobowych moze zostać skrócony do 6 lat.

Czy Klient ma obowiązek podawać swoje dane osobowe

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli rozpocząć świadczenia usługi lub kontynuować świadczenia usługi.

Brak wymaganych danych w formularzu kontaktowym może zadecydować o tym, że nie udzielimy na taki kontakt odpowiedzi.

Brak danych danych w formularzu opinii zdecyduje o niepopublikowaniu takiej opinii w Serwisie.

Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów informacyjno-marketingowych jest dobrowolne.

Czy Klient może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania i przechowywania danych lub wnosić o ich usunięcie

Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu obec przetwarzania danych, co jednak będzie skutkowało niemoznością dalszego świadczenia usług przez Taxpol Ltd. Taxpol Ltd w dalszym ciągu będzie jednak przetwarzać, a przede wszystkim przechowywać, dane Klienta na wypadek działań kontrolnych oraz ewentualnych roszczeń Klienta związanych z usługą, o których mowa powyżej.

Może się zdarzyć, że numer telefonu Klienta zostanie omyłkowo dopisany do bazy wysyłkowej i Klient otrzyma niechciany SMS. Klient może wyrazić wtedy sprzeciw wobec takiego działania (przetwarzania jego danych w celach informacyjno-marketingowych) i wysłać żądanie jego zaprzestania emailem do Administratora (wskazane) lub telefonicznie do biura Taxpol Ltd.

Email Administratora: admin@taxpol.ltd.uk (wskazane)
Telefon do biura Taxpol Ltd: 02085789433

Pozostałe prawa Klienta w zakresie danych osobowych

Zgodnie z GDPR (RODO) Klkientowi przysługuje:
– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
– prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– prawo do przenoszenia danych;
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pozostałe informacje

O plikach cookies – Pliki Cookies
Nasze usługi – Usługi
Więcej o Taxpol – O nas
Nasze ceny – Cennik
Wasze opinie – Opinie
Kontakt – Kontakt