Preloader
Taxpol | Polskie Biuro Księgowe

Warunki Umowy (2017)

Zwrot podatku – Warunki Umowy

Określenie usługi

1. Taxpol pomoże Klientowi w odzyskaniu należnego mu zwrotu podatku za pracę w UK.
2. Taxpol rozpocznie realizację usługi po otrzymaniu stosownej opłaty – całości z góry lub zaliczki.
3. Taxpol wypełni odpowiednie formularze, na podstawie danych przekazanych mu przez Klienta i prześle je Klientowi do podpisu. Podpisane przez Klienta formularze, upoważnienie (Authorising your Agent) oraz wszystkie inne wymagane dokumenty (P60/P45, ostatnie payslipy) Taxpol prześle do HMRC, niezwłocznie po otrzymaniu ich od Klienta.
4. Taxpol zobowiązuje się do wykonania na życzenie Klienta dodatkowych, płatnych interwencji, w postaci telefonu lub listu, celem wyjaśnienia lub/i przyspieszenia procedury zwrotu podatku. Pierwsza interwencja może zostać podjęta nie wcześniej niż po 7 tygodniach od otrzymania przez Taxpol podpisanych formularzy i innych dokumentów. Koszt każdej z takich interwencji wynosi 20 funtów brytyjskich (£20), lub 30 funtów brytyjskich (£30) w przypadku oficjalnej pisemnej skargi.
5. W przypadku wybrania przez Klienta opcji droższej (£55) Taxpol zobowiązuje się do wykonania 2 pierwszych interwencji bezpłatnie.
6. Taxpol nie odpowiada za sytuacje będące wynikiem podania przez Klienta informacji nieprawdziwych, błędnych lub/i niepełnych. W takich przypadkach Taxpol może odmówić dalszego wykonywania usługi bez zwrotu opłaty.
7. Taxpol nie ponosi odpowiedzialności za przedłużający się okres oczekiwania na zwrot, jeśli nie wynika to z jego winy. Dotyczy to zwłaszcza ewentualnych opóźnień w HMRC, na które jako Agent, nie ma wpływu.
8. Taxpol nie ma wpływu na wysokość zwrotu, jaki HMRC wypłaci Klientowi.

Oświadczenie Klienta

1. Zgadzam się, aby Taxpol działał w moim imieniu, jako Autoryzowany Agent w celu odzyskania należnego podatku. Działanie to jest częścią usługi, za którą zobowiązałem się uiścić określoną opłatę, w zależności od wybranej opcji:

  • Opcja tańsza (£35) – Taxpol wypełnia i wysyła do HMRC wszystkie formularze
  • Opcja droższa (£55) – Taxpol wypełnia i wysyła formularze + 2 bezpłatne interwencje

2. Za usługę zdecydowałem się zapłacić w następujący sposób:

  • Płatność całości z góry
  • Tylko zaliczka (£10) + reszta ze zwrotu

3. Jestem świadomy, że wybór płatności “Tylko zaliczka (£10) + reszta ze zwrotu” może wydłużyć czas oczekiwania na zwrot. Jeśli wybrałem taki właśnie sposób płatności, zgadzam się, aby Taxpol pobrał z kwoty mojego zwrotu pozostałą część opłaty za usługę.
4. Zgadzam się, aby Taxpol pobrał z kwoty mojego zwrotu dodatkową opłatę w wysokości £25, jeśli wybrałem opcję zwrotu na konto bankowe w Polsce (lub innym kraju Unii Europejskiej poza Wielką Brytanią) za pośrednictwem konta Taxpol.

Więcej inforamcji

Zwrot podatku z P60/P45 – Zwrot podatku
Rozliczenia przez internet – Rozliczenie self-employed przez internet
Rozliczenia self-employed – Rozliczenia podatkowe self-employed
Inne nasze usługi – Usługi
Więcej o Taxpol – O nas
Nasze ceny – Cennik
Wasze opinie – Opinie
Kontakt – Kontakt