Preloader
Taxpol | Komunikaty

Nasze biura

Adresy, godziny otwarcia:

Zach. Londyn – Greenford

Biuro internetowe – E-Biuro

Taxpol | COVID-19
Taxpol | COVID-19

Piąta transza dotacji dla osób samozatrudnionych w ramach Self-Employment Income Support Scheme

Aplikuj o piątą transzę dotacji (piąty grant), jeśli przewidujesz, że koronawirus (COVID-19) wpłynie negatywnie na twoją działalność i obniży twoje zyski w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 września 2021.

HMRC obliczy czy kwalifikujesz się do otrzymania piątej dotacji na podstawie złożonych przez ciebie zeznań podatkowych. HMRC skontaktuje się z Tobą w połowie lipca, aby podać datę, od której możesz złożyć wniosek. Informację otrzymasz emailem, SMS-em, listownie lub na swoim koncie Government Gateway (access.service.gov.uk). Usługa online umożliwiająca ubieganie się o piątą dotację będzie dostępna od końca lipca 2021. Wnioski można składać do końca września 2021. Podczas składania wniosku musisz potwierdzić, że spełniasz kryteria kwalifikacyjne.

Kto może się ubiegać?

Aby ubiegać się o piątą transzę pomocy w ramach programu SEISS musisz spełniać wszystkie kryteria podane w punktach 1, 2 i 3:

1. Status działalności oraz okres prowadzenia

Musisz być osobą samozatrudnioną w UK (Self-Employment, self-employed) lub członkiem spółki osobowej (Partnership). Musisz również prowadzić działalność w obu latach podatkowych: 2019-2020 i 2020-2021. Nie możesz ubiegać się o dotację jeśli prowadzisz działalnośc w ramach spółki limited.

2. Rozliczenia podatkowe i zyski

Koniecznym jest, że:
– złożyłeś zeznanie podatkowe za lata 2019/20 w terminie do 2 marca 2021;
– Twoje zyski z działalności nie przekraczają 50,000 funtów;
– Twoje zyski z działalności są conajmniej równe innym dochodom, które uzyskujesz poza działalnością (np. z dodatkowego zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin, z emerytury, etc.). Oznacza to, że twoja działalnośc jest twoim głównym źródłem dochodu.

Jeśli nie kwalifikujesz się na podstawie zysków z działalności z lat 2019-2020, HMRC spojrzymy wstecz na poprzednie lata.

jeśli kwalifikujesz się do otrzymania dotacji, HMRC skontaktuje się z Tobą w połowie lipca. HMRC dokona decyzji na podstawie złożonych przez ciebie zeznań podatkowych.

3. Deklaracje

Składając wniosek o piątą transzę dotacji, musisz zadeklarować przed HMRC, że:
– zamierzasz kontynuować działalność w latach 2021-2022;
– rozsądnie wierzyć, że w okresie od 1 maja 2021 do 30 września 2021 nastąpi znaczne zmniejszenie zysków w twojej działalności z powodu COVID-19

Okoliczności, które wpływają na dotację

Istnieją pewne okoliczności, które mogą wpłynąć na przyznanie dotacji:
– nie składałeś rozliczeń podatkowych, składałeś je z opóźnieniem lub korygowałeś;
– podlegałeś kontroli podatkowej;
– jesteś członkiem spółki osobowej;
– miałeś nowe dziecko;
– masz pożyczki objęte przepisami o spłacie kredytu (loans covered by the loan charge provisions);
– korzystasz z ulgi dla literatów i artystów (averaging relief);
– jesteś rezerwistą wojskowym;
– nie jesteś rezydentem lub jesteś rezydentem, ale nie mieszkasz w Wielkiej Brytanii i masz zagraniczne dochody (status remittance basis).

Zasiłek macierzyński (Maternity Allowance) nie wpłynie na twoje uprawnienia do wsparcia w ramach SEISS.

Jak aplikować o piątą dotację

Piąta transza dotacji różni się od poprzednich. W większości przypadków, składając wniosek, będziesz musiał poinformować HMRC o obrotach swojej działalności. Na tej podstawie Urząd obliczy kwotę pomocy, jaka ci przysługuje.

Obrót (turnover) obejmuje wszelkie wpływy z twojej pracy, usług lub sprzedaży, które zarobiłeś w ramach działalności.

Aby złożyć wniosek, musisz podać 2 różne wartości obrotów. Musisz obliczyć swoje obroty za:
– 12-miesięczny okres od 1 kwietnia 2020 do 6 kwietnia 2020,
– od 2019 do 2020 lub od 2018 do 2019.
HMRC porówna te liczby i obliczy ile wsparcia otrzymasz.

Nie musisz przedstawiać obrotów, jeśli zacząłeś działalność w latach 2019-2020 i nie prowadziłeś działalności w latach podatkowych: 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017.

Ile otrzymasz

Istnieją 2 poziomy dotacji. HMRC obliczy kwotę twojego dofinansowania w oparciu o zmniejszenie twoich obrotów po porównaniu 2 podanych przez ciebie wartości obrotów.

Jeśli twoje obroty spadły o 30% lub więcej otrzymasz 80% średnich zysków z 3 miesięcy twojej działalności. Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym wypadku £7,500.

Jeśli twoje obroty spadły o mniej niż 30% otrzymasz 30% średnich zysków z 3 miesięcy działalności. Maksymalna kwota dotacji wynosi £2,850.

Przykład

To jest przykład tego, jak HMRC wyliczy należną ci dotację, jeśli twoje średnie zyski z działalności w ciągu ostatnich 4 lat podatkowych wyniosły £42,000.

Zacznij od średniego zysku handlowego (£42,000).
Podziel przez 12 = £3,500.
Pomnóż przez 3 = £10,500.
Jeśli kwalifikujesz się do wyższego dofinansowania:
Oblicz 80% z £10,500 = £8,400.
Otrzymasz maksymalną dotację w wysokości 7500 funtów.
Jeśli kwalifikujesz się do niższej dotacji:
Oblicz 30% z £10,500 = £3,150.
Otrzymasz maksymalną dotację w wysokości 2850 funtów.
Jeśli nie potrzebujesz danych o obrotach, aby się ubiegać
Otrzymasz 80% średnich zysków handlowych z 3 miesięcy. Maksymalna kwota dofinansowania to £7500.

Więcej informacji w języku angielskim – Check if you can claim a grant (en)

Przydatne linki

Tekst oryginalny na GOV.UK – Check if you can claim a grant (en)
Więcej o programach wsparcia na naszej stornie – Komunikaty

Inne

Rozlicz podatek przez internet – Rozliczenie self-employed przez internet
Sprawdź kiedy pracujemy – Biuro Greenford lub Biuro internetowe
Skorzystaj z biura internetowego – Biuro internetowe
Napisz wiadomość – Formularz kontaktowy
Napisz e-mail – info@taxpol.ltd.uk
Nasze ceny – Cennik