Preloader
Taxpol | Polskie Biuro Księgowe

Warunki Umowy

Zwrot podatku – Warunki Umowy

Określenie usługi

1. Taxpol pomoże Klientowi w odzyskaniu należnego mu zwrotu podatku za pracę w UK.
2. Taxpol rozpocznie realizację usługi po otrzymaniu stosownej opłaty.
3. Taxpol wypełni odpowiednie formularze, na podstawie danych przekazanych mu przez Klienta i prześle je Klientowi do podpisu. Podpisane przez Klienta formularze, upoważnienie (Authorising your Agent) oraz wszystkie inne wymagane dokumenty (P60/P45, ostatnie payslipy) Taxpol prześle do HMRC, niezwłocznie po otrzymaniu ich od Klienta.
4. Taxpol zobowiązuje się do wykonania na życzenie Klienta dodatkowych interwencji, w postaci telefonu lub listu, celem wyjaśnienia lub/i przyspieszenia procedury zwrotu podatku. Pierwsza interwencja może zostać podjęta nie wcześniej niż po 7 tygodniach od otrzymania przez Taxpol podpisanych formularzy i innych dokumentów. Koszt każdej z takich interwencji wynosi £10 (10 funtów brytyjskich), lub £20 (20 funtów brytyjskich) w przypadku oficjalnej pisemnej skargi.
5. W przypadku wybrania przez Klienta opcji tańszej (£30) Taxpol zobowiązuje się do wykonania 1 (pierwszej) interwencji bezpłatnie.
6. W przypadku wybrania przez Klienta opcji droższej (£45) Taxpol zobowiązuje się do wykonania 4 pierwszych interwencji bezpłatnie.
7. Taxpol nie odpowiada za sytuacje będące wynikiem podania przez Klienta informacji nieprawdziwych, błędnych lub/i niepełnych. W takich przypadkach Taxpol może odmówić dalszego wykonywania usługi bez zwrotu opłaty.
8. Taxpol nie ponosi odpowiedzialności za przedłużający się okres oczekiwania na zwrot, jeśli nie wynika to z jego winy. Dotyczy to zwłaszcza ewentualnych opóźnień w HMRC, na które jako Agent, nie ma wpływu.
9. Taxpol nie ma wpływu na wysokość zwrotu, jaki HMRC wypłaci Klientowi.

Oświadczenie Klienta

1. Zgadzam się, aby Taxpol działał w moim imieniu, jako Autoryzowany Agent w celu odzyskania należnego podatku. Działanie to jest częścią usługi, za którą zobowiązałem(am) się uiścić określoną opłatę, w zależności od wybranej opcji:

  • Opcja tańsza (PROMOCJA: £30) – Formularze + 1 bezpłatna interwencja
  • Opcja droższa (PROMOCJA: £45) – Formularze + 4 bezpłatne interwencje

2. Za usługę zdecydowałem(am) się zapłacić w całości z góry.
3. Jestem świadomy(a), że wybór opcji “Zwrot na konto bankowe z wykorzystaniem subkonta Taxpol” może wydłużyć czas oczekiwania na zwrot.
4. Zgadzam się, aby Taxpol pobrał z kwoty mojego zwrotu dodatkową opłatę w wysokości £15 (15 funtów brytyjskich), jeśli wybrałem(am) opcję zwrotu na konto bankowe w Polsce (lub innym kraju Unii Europejskiej poza Wielką Brytanią).

Więcej inforamcji

Zwrot podatku z P60/P45 – Zwrot podatku
Rozliczenia przez internet – Rozliczenie self-employed przez internet
Rozliczenia self-employed – Rozliczenia podatkowe self-employed
Inne nasze usługi – Usługi
Więcej o Taxpol – O nas
Nasze ceny – Cennik
Wasze opinie – Opinie
Kontakt – Kontakt