Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE określane w języku angielskim jako „General Data Protection Regulation” (GDPR), a w Polsce jako „Rozporządzenie o ochronie danych osobowych” (RODO).

GDPR (RODO) stanowi podstawę prawną do tego, aby chronić lepiej Twoje dane osobowe. GDPR (RODO) nakłada na nas dodatkowe obowiązki informacyjne, które w najblizszych dniach przedstawimy. W tym momencie zapewniamy, że Taxpol Ltd dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność swoich klientów i bardzo poważnie traktuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji, którymi dysponuje.

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeśli chciałbyś skorzystać z któregoś ze swoich praw skontaktuj się z nami.

Dane kontaktowe – kontakt
Napisz e-mail – info@taxpol.ltd.uk
Napisz wiadomość – Formularz kontaktowy